Sinkin hinnanmuodostus

Sinkki on neljänneksi eniten käytetty metalli raudan, alumiinin ja kuparin jälkeen. Sitä alettiin käyttää jo 900-luvulla eea. Juudeassa. Aluksi sinkkiä käytettiin messingissä – kuparin ja sinkin seoksessa. Nykyään sinkkiä käytetään pääasiassa galvanointiin eli metallien päällystämiseen ruosteelta suojaavalla sinkkipinnoitteella. Se on lisäksi välttämätön mineraali, jolla on merkittäviä terveysvaikutuksia sekä yksilön kannalta että yhteiskunnallisesti. Sinkkiä saadaan tyypillisesti kuparin louhinnan ohella. Kuparin tavoin sinkin saatavuuden arvellaan heikentyvän kaivosten sulkemisen ja kysynnän kasvamisen seurauksena. Sinkin markkinahintaan vaikuttavat sen käyttökohteiden määrä, kysynnän vaihtelu yleisen taloudellisen tilanteen mukaan, saatavuuden vaihtelu toimittajien määrän ja varastotasojen muutosten mukaisesti. 

Muodosta kokonaiskuva tämänhetkisistä sinkkimarkkinoista ja sinkin hinnanmuodostukseen vaikuttavista tekijöistä >>

LATAA WHITEPAPER