Linolja - en viktig ingrediens för olika industrier

Har du lack, färg, hartser, bläck, timmerbehandling eller träskydd i åtanke? Kan vi berätta dig mer om linfröolja eller linoljebaserad träbehandlingsolja AlgolinTM?

Linolja är ett bra miljöval eftersom det härstämmar från förnybara källor. Det är biologiskt nedbrytbar med undantag för kokt linolja som dock inte är farligt. med hjälp av linoljebaserade produkter som AlgolinTM kan traditionella kreosotbaserade träbehandlingar ersättas med mycket säkrare alternativ.

LÄMNA KONTAKFÖRFRÅGAN