AlgolinTM - ett säkrare alternativ för träimpregnering

Kreosot har använts för att impregnera trä för att skydda mot röta och skadeinsekter. Kreosot är därför ett bekämpningsmedel som tillhör träkonsververingsmedlen bland biocidprodukter. Eftersom användningen av kreosot kan leda till oacceptabla risker för hälsa och miljö finns det strikta regler för hur och var kreosot får användas.

Med hjälp av linoljebaserade produkter som AlgolinTM kan traditionella kreosotbaserade träbehandlingar ersättas med mycket säkrare alternativ.

Vill du veta mer om AlgolinTM ? Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter i fälten bredvid och välj önskad kontaktmetod. Vi återkommer så snart som möjligt för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att optimera din slutproduktkvalitet.

LÄMNA KONTAKFÖRFRÅGAN