INTRESSERADE AV ATT UTVECKLA ANTI-MICROBIELLA LÖSNINGAR?

Covid-19 har fått oss alla att omvärdera hur vi skyddar oss mot olika hot som vi inte alltid kan förstå, och det har även fått företagen att omvärdera funktionerna hos produkterna de tillverkar –ibland till och med produkterna själva. Hade anti-mikrobiella funktioner skapat mervärde för era produkter?

Vår uppskattade partner Archroma har under flera år arbetat med att utveckla högkvalitativa lösningar för arbetskläder och uniformer. Archroma har en viktig roll under hela värdekedjan, från fiber till färdigsytt, med speciella systemlösningar för spinneri, limning, förbehandling, färgning, tryck och digitaltryck samt efterbehandling.

Sedan början av pandemin har de i än högre grad än tidigare fokuserat på utveckling av skyddskläder som kan motverka, begränsa eller till och med helt förhindra att bakterier och virus sprids. Även vattenavvisande och stänkskyddande behandlingar från Arcrhoma kan förbättra den hygieniska säkerheten hos många material.

För att kunna göra anti-mikrobiella lösningar tillgängliga på olika marknader krävs ett flertal godkännanden och tillstånd, och det måste tas hänsyn till många olika lokala restriktioner.

HSEQ-avdelningen på Algol Chemicals (hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet) har djup kunskap om krav både på lokal nivå och på EU-nivå, och hjälper gärna till i arbetet.

LÄMNA KONTAKTFÖRFRÅGAN