Vilket är det bästa ströet för dina boxar?

Bra luftkvalitet och val av strömaterial har en stor inverkan på dina hästars hälsa. En luktande stallmiljö är en hälsorisk för både människor och hästar. Förbättring av luftkvaliteten i dina stall kan betydligt minska risken för luftvägssjukdomar. Val av rätt strömaterial är avgörande, särskilt i kalla klimat där hästar tillbringar en stor del av sin tid inomhus.

Strömaterialens funktionalitet har studerats både genom forskning och användning. Faktorer som påverkar valet av strö är bland annat tillgängligheten av olika alternativ, överväganden om kostnaderna, renlighet (dammning och risk för förekomst av främmande föremål) samt inverkan på luftens kvalitet. Ströets egenskaper kan ytterligare förbättras genom användning av tillsatser, som bidrar till att minska frisättningen av ammoniak till luften.

Genom att fylla i det bifogade formuläret kan du ladda ner vår artikel för att läsa mer om olika strömaterial, deras fördelar och inverkan på vidare användning av gödseln >>

LADDA ARTIKEL