Dolda hälsorisker i häststall

Har du någonsin öppnat en stalldörr och mötts av en frän lukt som irriterar näsa, hals och lungor? Det som luktar är ammoniak. Många hästälskare betraktar lukten av ammoniak som ett oundvikligt inslag i deras hobby, men så behöver det inte vara. I själva verket utgör stall som luktar illa en hälsorisk för både människor och hästar.

De som lägger mycket tid på att ta hand om hästar är vanligen medvetna om att ammoniak är skadligt för djuren, men de tänker sällan på att det också innebär en risk för människor. Ammoniak är frätande och kan tränga genom de flesta fuktiga vävnader det kommer i kontakt med.

Längre tids exponering för ammoniak kan försämra luktsinnet, vilket gör det svårare att upptäcka närvaron av ammoniak och ökar de därmed förbundna hälsoriskerna. Barn som exponeras för ammoniak kan drabbas värre än vuxna, eftersom de har större lungyta i förhållande till kroppsvikten och därtill andas snabbare.

Vilka effekter kan en långvarig exponering för ammoniak orsaka? Kan de mest typiska sjukdomarna hos hästar påverkas?

Genom att fylla i det bifogade formuläret kan du ladda ner vår artikel för att läsa mer om ammoniak och dess påverkan på manniskor och djur >>

LADDA ARTIKEL