Tunnetko jo uuden EU-asetuksen 1148/2019?

Joka päivä lukuisia kemikaaleja, eli aineita ja seoksia, käytetään erilaisissa teollisissa ja ammattikäytön prosesseissa, ja niiden lisäksi myös tavallisten kuluttajien toimesta. Teollisuudessa kemikaaleja käytetään muun muassa erilaisten tuotteiden kuten maalin, kumi- ja muovituotteiden ja kankaiden valmistuksessa. Kemikaaleja käytetään myös elintarvikkeiden ja rehujen ainesosina sekä muiden kemikaalien valmistuksessa. Ammattikäytössä tai tavallisina kansalaisina käytämme niitä esim. maaleissa, liuottimissa ja puhdistusaineissa.

Yritykset käyvät kauppaa kemikaaleilla suurimmalta osalta laillisissa tarkoituksissa. Joitakin kemikaaleja voidaan kuitenkin käyttää väärin omatekoisten räjähteiden laittomaan valmistukseen. Terroristit ja muut rikolliset voivat yrittää ostaa omatekoisten räjähteiden valmistamiseen tarvittavia lähtöaineita avoimilta markkinoilta. EU asetuksen 1148/2019 tarkoituksena on estää tiettyjen aineiden päätyminen laittomaan käyttöön.  

Räjähteiden lähtöaineiden markkinoinnista ja käytöstä annetussa uudessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1148 asetetaan uusia velvoitteita talouden toimijoille ja tavallisille kansalaisille. Aikaisempi asetus (EU) 98/2013 korvataan tällä uudella asetuksella helmikuusta 2021 alkaen.   

Uudet määräykset tehostavat mainittujen aineiden myynnin valvontaa ja velvoittavat kaikkia toimijoita, myös tavallisia kansalaisia, ilmoittamaan epäilyttävistä liiketoimista, varkauksista tai menetyksistä, jotka liittyvät näihin kemikaaleihin. Asetuksella vahvistetaan yhdenmukaiset säänntö EU-maissa sellaisten aineiden ja seosten asettamisesta saataville, tuonnista, hallussapidosta ja käytöstä, joita voitaiisin käyttää väärin räjähteiden laittomaan valmistukseen. Tarkoitus on rajoittaa tavallisten kansalaisten mahdollisuuksia hankkia kyseisiä aineita ja seoksia sekä varmistaa, että epäilyttävistä liiketoimista koko toimitusketjussa ilmoitetaan asianmukaisesti. Uutta on se, että jatkossa myös oikeushenkilöt tarvitsevat luvan sellaisiin lähtöaineisiin, joita ne eivät tarvitse niiden tavanomaisessa elinkeino-, liike- tai ammattitoiminnassa.

Ota yhteyttä täyttämällä ohessa oleva yhteydenottolomake, niin kerromme lisää.

JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Tietosuojaseloste