Muuttuneiden kulutustottumusten vaikutukset leipomosektoriin

Tänä päivänä vähittäiskauppa pitää sisällään kirjavan joukon erilaisia terveystrendejä, brändilupauksia, markkinointistrategioita, ym., joiden tarkoituksena yhdistää tuote juuri oikeanlaiseen kuluttajaan. Leipomoiden täytyy houkutella tuotevalikoimallaan sekä terveysintoilijoita, että myös nautiskelijoita. 

Kuluttajat kiinnittävät yhä tarkempaa huomiota hankkimiensa tuotteiden raaka-aineisiin ja niiden valmistustapaan. Käyttäytymistä kutsutaan holistiseksi kuluttamiseksi, joka tarkoittaa, etteivät kuluttajat halua ainoastaan terveellisiä raaka-aineita, vaan myös paikallisesti ja vastuullisesti hankittuja sekä tuotettuja tuotteita. Huomio on kiinnittynyt leivän, kakkujen, pasteijoiden koko tuotantoprosessiin pelkkien raaka-aineiden sijasta. Trendin voi havaita sekä perinteisten leipomotuotteiden kohdalla, mutta myös orgaanisten ja erikoisraaka-aineiden kysynnän kasvamisena.

Hintatietoiset kuluttajat kohdistavat nykyisin kiinnostuksensa supermarkettien omiin brändeihin; terveys- ja laatutietoiset kuluttajat sen sijaan ostavat kasvavassa määrin hintavampia tuotteita perinteisistä leipomoista. Massatuotantoon perustuvien toimijoiden täytyy jatkuvasti luoda uusia tuotteita ja yhä älykkäämpiä liiketoimintamalleja tavoittaakseen kuluttajat tehokkaasti. Gluteenittomille tuotteille on selkeä ja kasvava kysyntä. Tämä näkyy ennen kaikkea leipomoteollisuudessa, joka vastaa kahdesta kolmanneksesta koko gluteenittomien tuotteiden markkinoista. Gluteenittoman leivän globaali markkina oli vuonna 2015 miljardi Yhdysvaltain dollaria, vastaten 31 % koko globaalista gluteenittomasta markkinasta. Kehittyvien markkinoiden osuus tästä oli 953 miljoonaa dollaria, jättäen pääosan markkinasta länsimaisten kuluttajien haltuun.

Lue lisää leipomoalaan vaikuttavista trendeistä lataamalla artikkelimme. >>

LATAA