Tasapainottelu metallinkäsittelyssä syntyvän jäteveden hävittämisen ja talteenoton välillä

Metallin pintakäsittely tuottaa enemmän jätevettä kuin mikään muu teollisuudenala. Metallin pintakäsittelyssä käytetyn prosessiveden sisältämät haitta-aineet ovat yleisesti ottaen vaarallisia, joten prosessin jätevesi on käsiteltävä, ennen kuin sen voi päästää normaaliin jätevesikiertoon tai eteenpäin käsittelylaitokseen. Säännökset edellyttävät, että syanidit hapetetaan, kuusiarvoisen kromin määrää vedessä lasketaan, raskasmetallit poistetaan vedestä ja veden pH saatetaan sallitulle tasolle. 

Eurooppa-neuvoston direktiivissä säädetään vaarallisten jätteiden, ympäristölainsäädännön ja -määräysten sekä kansallisten lakien vaatimuksia yksittäisten metallinkäsittelypajojen valinnoille. Silti on olemassa useita vaihtoehtoja riippuen käytettävissä olevista erilaisista käsittelyvaihtoehdoista ja niiden kustannuksista.

Arvioitaessa metallin pintakäsittelyprosessien jätevesien talteenottomahdollisuuksia tulisi huomioida neljä eri tekijää. Nämä pitävät sisällään: 

  • toiminnalliset säästöt
  • jätteiden käsittelyyn liittyvien pääomakustannusten välttäminen
  • valmistusprosessien parantaminen
  • jätelietteen muodostumisen välttäminen

Lataa artikkelimme ja haasta nykyinen jätevesiprosessisi. >>

LATAA WHITEPAPER