Mikä on paras kuivike karsinaan?

Tasaisella ilmanlaadulla ja kuivikkeiden valinnalla on suuri merkitys sekä hevosten että tallilla vierailevien ja siellä työskentelevien ihmisten terveydelle. Ilmanlaadun parantamisella voidaan merkittävästi pienentää riskiä sairastua hengityselinsairauksiin. Kuivikkeen valinnalla on tärkeä merkitys etenkin kylmissä ilmasto-olosuhteissa, joissa hevoset viettävät pääosan elämästään  sisätiloissa.

Karsinoiden vuoraukseen on saatavilla monia erilaisia kuivikkeita. Yleisimpiä niistä ovat puupelletit, olki ja turve. Muita kuivikkeina käytettäviä materiaaleja ovat puusta jalostetut materiaalit, kuten hienonnetut tai pelleteiksi puristetut kasviperäiset materiaalit, sahanpuru sekä hienonnettu tai leikattu paperi. Jokaisella edellä mainituista kuivikkeista on etunsa ja haittansa.

Kuivikkeiden toimivuutta on tutkittu sekä tutkimuksin että käytännön kautta eri kuivikelaatujen saatavuuden vaihdellessa, mutta myös tallien oman kokeilunhalun myötä. Kuivikevalintaan vaikuttaa paitsi kuivikkeen kyky sitoa hevosen eritteitä ja niistä talli-ilmaan pääseviä kaasuja, mutta myös kuivikkeen saatavuus ja lannan jatkokäyttö tallilla.

 

Lataa artikkelimme ja lue eri kuivikevaihtoehdoista, niiden eduista ja vaikutuksesta lannan jatkokäyttöön täyttämällä oheinen lomake >>

LATAA