Checklista när ni ska välja leverantör av glutenfritt

Ett växande antal européer väljer ett glutenfritt alternativ, vilket i sin tur påverkar det växande behovet av produktutveckling för glutenfria produkter. En viktig del av framgången på den glutenfria marknaden är givetvis att hitta en lämplig partner. I bästa fall kan din partner stödja din produktutveckling och hjälpa dig med att utveckla och tillverka distinkta produkter. Som en uppköpare av råvaror bör du kunna identifiera olika testmetoder för att säkerställa korrekt glutenhalt och att utesluta risken för korskontaminering under hela leveransprocessen från produktion till lagring såväl som transport.

Noggrann undersökning och omtanke krävs för att hitta rätt partner inom råvaror. Vi har satt ihop en checklista över saker som bör beaktas vid val av leverantör av råvaror för glutenfria produkter. Kom ihåg att din framgång beror på din leverantörs framgång och omsorg, så tveka inte att väga in varje tips vi listat upp för att hitta en ny partner.

Ladda ner följande artikel om vad som är viktigt att beakta vid val av leverantör för glutenfri produktion.

Vårt kunnande är baserat på information som vi samlat med våra kunder och huvudmän över vår 120-åriga historia.

LADDA NER ARTIKEL